23-04-2018

Zoek een bedrijf in


en soort op
plaats naam
zoek
 

   Ik heb een palletbedrijf
   en ik wil:


Houten pallets

Vaak wordt er voor de fabricage van pallets hout gebruikt, echter hout kan een bron zijn van bacteriën en ongedierte (denk hierbij aan insecten etc.). Omdat houten pallets de gehele wereld over gaan, zou op die manier makkelijk een ziekte verspreid kunnen worden. De International Plant Protection Convention (IPPC), een onderdeel van de wereldvoedselorganisatie FAO, heeft een nieuwe standaard ontwikkeld om de verspreiding van levend ongedierte tegen te gaan (zie ISPM nr. 15) Transport van goederen is wereldwijd zeer geïntensiveerd en hierbij worden veelal houten pallets en kisten gebruikt om het transport efficiënter te laten verlopen.

Industrieel en blokpallet

De meest courante afmeting op het Europese vasteland is 80x120 cm, terwijl dit in het Verenigd Koninkrijk praktisch enkel 100x120 cm is. Een pallet van 100 x 120 cm. wordt ook wel een industrieel pallet of blokpallet genoemd. Bij deze pallets kunnen er tussen de boven- en onderkant doorlopende balken of blokken zitten. Er zijn pallets voor hergebruik, waaraan statiegeld verbonden is en pallets voor éénmalig gebruik. Vaak zijn pallets die maar éénmalig te gebruiken zijn van een minder goede houtkwaliteit gemaakt (waaronder pallets uit geperste houtpulp).

Wat is een Europallet?

Een Europallet is een pallet die gemaakt wordt volgens bepaalde normen. Formaat hiervan is 80 x 120 cm (net zoals de meeste andere pallets in Europa). Van belang bij een Europallet is  de kwaliteitsstandaard. Een Europallet is te herkennen aan het brandmerk EUR in één van de blokken.

De Europallet is ooit in Oostenrijk ontwikkeld en met name door het gebruik bij de Duitse spoorwegen populair geworden. Wereldwijd zijn er ca 400 miljoen Europallets in omloop. Nederlandse palletfabrieken verwerken en maken jaarlijks ca 3 miljoen nieuwe en gebruikte Europallets. Per jaar worden er op de Nederlandse markt echter zo’n 5 miljoen Europallets verhandeld.

Palletfabrikanten / EPAL - Nederpal

Europallets moeten voldoen aan bepaalde normen: een specifiek nagelpatroon, plankdiktes, klossen en dergelijke. Als daarop geen toezicht is, holt de kwaliteit van de Europallet achteruit. Als een kapotte pallets niet op de juiste manier gerepareerd wordt, kan dit geven bij het transport (ladingen die door de pallets zakken). Om misbruik van het teken Europallet te voorkomen is er daarom preventief toezicht nodig. In die reden hebben de Europese spoorwegorganisaties de EPAL opgericht, met als Nederlands filiaal de Nederpal. Dat moet ervoor zorgen dat de handel in en de kwaliteit van Europallets niet verder afglijdt.

Doel van EPAL (en dus ook van Nederpal) is de kwaliteit van de Europallet te waarborgen en het systeem te promoten. Palletfabrieken die aangesloten zijn bij Nederpal laten zich periodiek (en op een onverwacht moment) bezoeken door een onafhankelijke controleur, die bevoegd is om audits uit te voeren. Er wordt dan gecheckt of de pallets wel voldoen aan de normen die gelden voor een Europallet (of ze wel gefabriceerd en gerepareerd conform de eisen).

Import en handelsbeperkingen in verband met pallets

Steeds meer landen stellen eisen aan houten pallets, stuw – en verpakkingsmaterialen die hun land binnenkomen. De International Plant Protection Convention (IPPC), onderdeel van de wereldvoedselorganisatie FAO, heeft een wereldwijde norm geformuleerd waaraan pallets moeten voldoen. De nieuwe wereldstandaard Fytosanitaire Maatregelen Houten Verpakkingen (FAO ISPM nr. 15) is in maart 2002 ingevoerd om een einde te maken aan de wereldwijde handelsbelemmeringen. De maatregelen zijn erop gebaseerd om verspreiding van levend ongedierte tegen te gaan. In ISPM nr. 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) is onder meer beschreven dat houten verpakkingen behandeld moeten zijn om verspreiding van ongedierte (zoals bijvoorbeeld het dennenaaltje, syrexwesp) te voorkomen.
Dat is dus tevens van toepassing op de productie van pallets, kisten en andere houten exportverpakkingen.

Problemen bij internationale transporten

De wereldstandaard is in 2002 geaccepteerd en is inmiddels door diverse landen geïmplementeerd. Houten verpakkingen en pallets die vanuit Nederland worden geëxporteerd, moeten sinds 2004 voldoen aan deze norm. Bij export moeten de pallets dus (ongeacht of ze nieuw of tweedehands zijn) voldoen aan deze eisen! Zo niet dan zijn er importproblemen te verwachten bij de internationale transporten!
De onder de ISPM nr. 15 erkende methoden zijn:
- Warmtebehandeling ("Heat Treatment") van houten verpakkingen, gedurende minimaal
30 minuten bij een temperatuur van 56 graden in het hart van het hout.
- Begassing met methylbromide op vastgelegde specificaties
Voor de productie van houten transporteenheden zoals pallets is het raadzaam om uitsluitend gebruik te maken van ontschorst (“debarked”) hout.

Warmtebehandeling en palletbedrijven

Wanneer worden pallets behandeld met een heat treatment? Dat is eigenlijk alleen relevant indien het gaat om een grote serie pallets of pallets met een afwijkende maat. Het is daarom raadzaam om deze pallets door een palletbedrijf in voorraad te laten houden omdat heat treatment wordt gezien als een permanente behandeling. Wel is er bij iedere zending een fytosanitair certificaat nodig. Deze pallets zijn verkrijgbaar in elk gewenste maat of sterkte met ieder weer een eigen dynamische belasting.

Begassing van Pallets

Zowel nieuwe als gebruikte pallets kunnen begast worden. Begassen wordt gedaan met metylbromide. Het begassen van pallets wordt vaak gedaan als het om kleine aantallen gaat.
Na uitvoering van de begassing wordt er een begassings rapport afgegeven. Met dit rapport wordt een fytosanitair certificaat verstrekt door de plantenziektekundige dienst. Het certificaat is maar twee weken geldig, dus de goederen moeten binnen deze tijd verstuurd zijn.

In- en export met pallets vanuit en naar Europa

Voor grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie is ISPM nr. 15 niet van toepassing. Wel heeft de Europese Unie (EU) aan niet EU-landen maatregelen opgelegd conform ISPM nr. 15. Vanaf 1 maart 2005 moet verpakkingshout aan de eisen conform ISPM nr.15 voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in EU. Zwitserland vormt hierop een uitzondering. Alhoewel Zwitserland geen EU-lid is, wordt dit land gewoon als een EU land gezien. De houten verpakkingen afkomstig uit Zwitserland hoeven daarom niet behandeld en gemarkeerd te worden voor import in Europa. Voor andere Europese landen die geen lid zijn van de EU geldt dit niet. Het verpakkingshout (nu al) en het stuwhout (vanaf 1 januari 2008) uit deze landen moet voldoen aan de eisen conform ISPM nr. 15 om geïmporteerd te kunnen worden in een van de EU-landen.

Eisen voor houtimport voor de productie van pallets

Verpakkingshout én stuwhout moeten gemaakt zijn van ontschorst hout en behandeld zijn volgens de ISPM nr. 15  standaard Het hout moet tevens voorzien van ISPM nr. 15 merkteken (incl. aanduiding DB = debarked; ontschorst). Uitzondering hierop is:

  1. hout dat  kleiner is dan 6 mm en hout dat gemaakt is met behulp van lijm, hitte of druk;
  2. indien het hout voor stuwhout vrij is van schors en tekenen van levend ongedierte hoeft het tot 31 december 2007 niet behandeld en gemarkeerd te zijn. Vanaf 2008 geldt deze uitzondering niet meer en is alleen stuwhout conform ISPM nr. 15 toegestaan.

Soorten pallets

Houten pallets.  Deze pallets zijn in alle formaten mogelijk met ieder weer een eigen dynamische belasting. Bij iedere zending is wel een fytosanitair certificaat nodig (ongeacht of de pallets zijn behandeld met een warmtebehandeling of zijn begast). Houten pallets zijn in diverse vormen leverbaar, zowel als nieuwe als gebruikte pallets. Van belang bij export is in ieder geval dat de pallets aan de eisen van ISPM nr. 15 voldoen.

Kunststof pallets zijn zeer geschikt voor export, hierbij is geen certificaat nodig. De lichtgewicht pallets zijn hier voor ideaal. Veel kunststof pallets zijn tevens stapelbaar zodat ze weinig ruimte in beslag nemen in het magazijn.

Metalen pallets, hiervoor is dus eveneens geen certificaat nodig. Deze pallets zijn veelal extra stevig. Er is echter wel een nadeel, namelijk het gewicht. Ook deze pallets zijn vaak stapelbaar.

Geperste pallets, deze pallets zijn zeer geschikt voor export. Sommige geperste pallets zijn niet vervaardigd van hout. Bij deze pallets wordt vaak een "Non Wood Declaration" per zending meegestuurd. Geperste pallets zijn eveneens verkrijgbaar als Europallet maar zijn er in vele maten van 40 x 60 tot 100 x 120 cm.

Kartonnen pallets. Karton pallets zijn verkrijgbaar in elk gewenste maat of sterkte. De dynamische belasting van een karton PALLET is afhankelijk van de constructie. Een hoge dynamische belasting is zeker mogelijk. Voor deze pallets is geen certificaat nodig.

Gezien de aparte specifieke eisen, voorraad beheer en behandeling van pallets, is het raadzaam de bewerking hiervan uit te besteden aan hierin gespecialiseerde bedrijven. Ook de kosten verschillen sterk per bedrijf. Gezien bovenstaande is uitbesteding niet een eenmalige aangelegenheid maar leidt dit vaak tot een langdurige en belangrijke samenwerking. Raadpleeg de gespecialiseerde palletfabrikanten hiervoor. De getoonde bedrijfspresentaties geven hopelijk een goede eerste indruk om te komen tot een op maat gesneden samenwerking met een van deze bedrijven. U kunt de specialisten vinden per provincie/ plaats of alfabetisch.
Mocht u nog goede aanvullende informatie wensen te plaatsen op onze homepage dan kunt u hiervoor uw bijdrage onder vermelding van uw naam toesturen naar
info@internetadres.nl

PALLET.nl is een onafhankelijk portal met een overzicht van palletfabrikanten in Nederland, en palletbedrijven gespecialiseerd in de productie en behandeling (met gas of warmte) van alle soorten pallets zoals de Europallet, blokpallets, kunststofpallets, geperste pallets, metalen pallets en kartonnen pallets.


   

InternetAdres © 2011